infinity pool stockholm

Bygga infinity pool i Stockholm

Infinity pool skapar en illusion av att vattenytan smälter samman med horisontlinjen.