Taggarkiv: Trädgårdspool

Hur stor ska en trädgårdspool vara?

Hur stor ska en trädgårdspool vara?

En liten pool kan vara lika trevlig som en stor om den är anpassad till användarnas behov. Man måste ta hänsyn till att en pool som är avsedd för simträning kommer att skilja sig från en som är avsedd för avslappning. Så hur anpassar man dess dimensioner så att man inte blir besviken i ett senare skede? Läs vidare för att ta reda på vilken poolstorlek som passar bäst för just din trädgård!

Din egen trädgårdspool – men hur stor?

Det finns många olika lösningar på marknaden, med både mark- och ovanmarkpooler som erbjuder något för alla. Även om man kan hitta ovanmarkpooler för under 40 000 kr i butikerna är markpooler på många sätt oöverträffade. För att en pool ska kunna uppfylla användarnas förväntningar bör poolen dock vara anpassad till den aktivitetstyp som är avsedd.

En liten pool kan vara lika trevlig som en stor om den är anpassad till användarnas behov. Man måste ta hänsyn till att en pool som är avsedd för simträning kommer att skilja sig från en som är avsedd för avslappning. Så hur anpassar man dess dimensioner så att man inte blir besviken i ett senare skede? Läs vidare för att ta reda på vilken poolstorlek som passar bäst för just din trädgård!

Din egen pool – men hur stor?

Det finns många olika lösningar på marknaden, med både mark- och ovanmarkpooler som erbjuder något för alla. Även om man kan hitta ovanmarkpooler för under 40 000 kr i butikerna är markpooler på många sätt oöverträffade. För att en pool ska kunna uppfylla användarnas förväntningar bör poolen dock vara anpassad till den aktivitetstyp som är avsedd.

Poolens storlek i trädgården

Storleken på en trädgårdspool bör anpassas både till trädgårdens storlek, antalet användare och den typ av aktivitet som poolen är avsedd för. Dessa faktorer anpassas till det antal personer som ska kunna använda den samtidigt. Ju fler personer, desto större blir poolen. Hur den kommer att användas är också av avgörande betydelse – beroende på om du endast ska simma i den, öva dig i att hoppa i vattnet eller bara koppla av. Så hur är det?

Mått för en pool avsedd för avkoppling

Det är allmänt accepterat att pooler inte bör vara mindre än 2,5 x 6 m. De vanligaste poolstorlekarna är dock 4 x 8 m. En mycket viktig faktor är poolens djup. För pooler som används för avslappning är djupet 1,5 m. Sådana dimensioner är gynnsamma för simning och är samtidigt billigare att underhålla. En pool med måtten 4 x 8 x 1,5 m har en volym på 48 m3. Som jämförelse kan nämnas att en 5 x 10 x 1,5 m pool (som egentligen bara är 1 m bredare och 2 m längre) har en volym på 75 m3! Det är nästan dubbelt så mycket, vilket innebär att dess drift kommer att öka lika mycket.

pool i tradgard

Mått för en pool avsedd för motion

Om poolen ska användas i motionssyfte ska man välja en större pool än en vanlig pool avsedd för avslappning. Pooler som är 2 m längre har blivit standard. En viktig aspekt när det gäller pooler avsedda för motion är även deras bredd. En simbana för en person ska vara minst 2,5 m bred. Det blir alltså en pool med måtten 2,5 x 10 x 1,5 m. Om poolen är avsedd för två personer ska måtten vara 5 x 10 x1 ,5 m.

Hur kan jag förbättra min trädgårdspool?

Funktionaliteten är viktig även för en trädgårdspool. Med hjälp av en enhet som Jet Swim kan även en liten pool bli en pool i olympisk storlek. Jet Swim får vattnet i poolen att flyta som en flod, vilket gör det möjligt att simma mot strömmen. Med hjälp av en sådan enhet kan även en liten pool användas i motionssyfte. Trappor är en lika användbar funktion – särskilt i pooler som är avsedda för avkoppling. Den mjuka nedgången i vattnet kan även användas som sittplats.

Mått för en pool med trampoliner

Väldigt många väljer att sätta en trampolin vid poolen. Detta gör att de kan hoppa ner i vattnet. Innan trampolinen placeras vid poolkanten måste pooldjupet kontrolleras. Standardpooler med ett djup på 8 meter är för grunda. Därför rekommenderas det att de som har för avsikt att utöva den här typen av verksamhet i framtiden har en pool som är minst 12 meter djup. Dessa extra centimeter gör att ingen slår huvudet i botten när man hoppar i vattnet. En intressant lösning är också en pool som ökar i djup.

Våra tjänster Kontakta oss

Taggarkiv: Trädgårdspool