bygga pool

Poolbygge under vintertid

Är det en bra idé att bygga en pool när det är vinter? Det är möjligt att bygga en pool vintertid. Det har dessutom många fördelar. Framför allt är de till synes stränga väderförhållandena mycket mer gynnsamma än vad de är sommartid.

 

bygga pool

Totalentreprenad pool i Nacka

Vilka är fördelarna med att bygga en pool på vintern?

Det finns en allmän uppfattning i Sverige att det är ett dåligt beslut att bygga en pool när det är vinter. I verkligheten är detta dock inte fallet. Det finns till och med flera fördelar med att börja bygga en pool vintertid.

Lägre kostnader

Det är billigare att bygga en pool vintertid än vad det är sommartid. Under sommarsäsongen är priserna mycket högre. De höga priserna kommer i början av våren när sommaren så småningom närmar sig. Under semesterperioden ökar efterfrågan på pooler, vilket även bidrar till högre byggkostnader. Vintertid däremot, när efterfrågan på material är mindre, sänker poolföretagen också sina priser. Detta innebär att du kan få din pool byggd till ett lägre pris än vad det skulle vara sommartid.

Dags att förnya din trädgård

När du bygger en pool i din trädgård bör du ta hänsyn till de skador som kommer att uppstå. Under de närmaste veckorna kommer din trädgård att förvandlas till en byggarbetsplats – och den kommer att fortsätta att se ut som så i upp till några månader efter att poolen är färdigbyggd. Om byggarbetet börjar på vintern har du mer tid att återfå trädgården till gott skick. Dessutom förnyas trädgården mycket snabbare på våren än under sommarens hetta.

Poolen redo för sommarsemestern

Det är på sommaren som poolen används mest. För att vara 100% säker på att den är klar före sommarsemestern är det därför lämpligt att tänka på att bygga en pool under vintertid. Även om det blir jul eller förseningar på grund av dåligt väder är det möjligt att få poolen klar till sommarsemestern.

Bra tillgänglighet

På vintern slipper du oroa dig för att företag som specialiserar sig på poolbygge är otillgängliga. Högsäsongen är sommartid och det är då som du får vänta längst på att projektet färdigställs. Så om du vill utnyttja sommarsemestern innan den tar slut är det värt att tänka på att bygga en pool mycket tidigare. Under hösten och vintern har poolbyggeföretagen färre beställningar, vilket innebär att väntetiderna inte är lika långa som under sommartid.

 

 

Nackdelar med att bygga en pool vintertid

Trots många fördelar medför byggandet av en pool vintertid även en del väsentliga nackdelar – bland annat risker med låga utomhustemperaturer. Det är inte enbart frusen mark, men även frusen utrustning som kan vara ett problem. För att undvika att kylan påverkar viktig utrustning måste du komma ihåg att förvara och underhålla den på rätt sätt. Men hur gräver man när marken är frusen på grund av låga temperaturer? Det är bäst att ha tålamod och vänta tills marken kan grävas ner. Detsamma rekommenderas om det snöar på byggarbetsplatsen – då är det bäst att avbryta byggnadsarbetet och vänta tills det inte längre är ett problem. Det lönar sig inte att anstränga sig under sådana förhållanden, så det är en god vana att planera arbetet med att bygga en pool i enlighet med väderprognosen. Det är även värt att minnas att inte skynda på arbetet. Detta kan leda till många fel, som exempelvis ett rörsystem som installeras under frostförhållanden, vilket leder till att rören möjligen fryser fast.