Hur länge tar det att bygga en pool?

Hur länge tar det att bygga en pool?

En trädgårdspool är en dröm för många människor. Det är en plats för avkoppling och motion. Man kan träna på sin kondition genom att simma och ha trevligt under varma dagar. Fram tills nyligen var pooler en lyx som inte många hade råd med. I dag ökar deras popularitet kontinuerligt. Det finns fler och fler poolbyggare på marknaden, vilket gör att priserna blir allt mer förmånliga. På grund av sänkta priser har allt fler fastigheter pooler. Innan du bestämmer dig för att bygga en pool är det bra att i förväg ta reda på hur lång tid det kommer att ta.

Hur länge tar det att bygga en pool?

Var börjar man bygga en pool?

Först och främst måste du välja den plats där den ska byggas. Det finns två alternativ att välja mellan: en inomhuspool och en utomhuspool. När det gäller en inomhuspool måste du tänka på det redan i samband med när du bygger ditt hus. Att hitta en plats där poolen ska placeras är nödvändigt. När det gäller en utomhuspool kan byggandet påbörjas oberoende husbygge. Det är mycket viktigt att besluta om var på tomten som den ska finnas. Att välja rätt plats beror inte bara på preferenser, utan främst på tekniska förutsättningar.

Det är nödvändigt att undersöka grundvattennivån och installationernas förlopp. Platsen som väljs bör ha gott om solljus, så att solens strålar värmer vattnet. Se till att poolen inte ligger för nära träd, eftersom löv kommer att falla ner i vattnet och smutsa det. Det är även värt att tänka på att det krävs tung utrustning för att gräva en grop för poolbyggandet. Därför måste det vara en plats där dylika maskiner kan ta sig utan svårigheter.

Hur lång tid tar det att bygga en pool?

Hur lång tid det tar att bygga en pool och färdigställa den så att den är klar för användning beror på ett antal faktorer. Om poolen byggs samtidigt med huset går arbetet mycket snabbare eftersom en del av markarbetet kan göras samtidigt. Om du besluter dig för att bygga poolen senare behöver du räkna med att det kan ta flera månader.

Efter att ha valt platsen där den ska placeras måste man kontrollera om det finns stenar. Detta kan ta några dagar. Tänk på att en pool som är mer än 50 cm över marknivå kräver bygglov. Att få detta tillståndsdokument kan förlänga poolens byggtid med några månader.

Följande steg är att gräva en poolgrop. I detta skede är det bäst att hitta ett professionellt företag som arbetar med helomspännande poolbygge. Markarbetet kan påbörjas när väderleken tillåter. I regel är den bästa tiden att börja på våren, eftersom temperaturen gör att utgrävningen kan pågå problemfritt. Denna process bör inte ta längre än två veckor. Alla processer är givetvis beroende av väderleken.

När gropen har skapats är det dags att installera uppvärmnings- och reningssystemen för vattnet. Detta skede måste utföras av en erfaren rörmokare, eftersom det säkerställer säker användning och att allting fungerar som det ska. Det är nödvändigt att reservera ytterligare 2-3 veckor för installationen.

Följande steg är att skapa baljan. Hur lång tid du behöver lägga ner på detta beror på vilken typ av balja som du har. Den överlägset snabbaste lösningen är att installera en färdig balja. Den levereras till byggarbetsplatsen i ett stycke, vilket innebär att det går att installera den i en redan existerande grop på en enda dag. Om baljan tillverkas av betong på plats kan det dock ta flera veckor, vilket avsevärt förlänger poolens byggtid.

 

 

Slutfasen

Den slutliga delen av ett poolbygge är inredningsarbeten. Dessa består huvudsakligen av att ordna utrymmet i poolens omedelbara närhet. Oftast blir området bredvid poolen täckt med kakelplattor med halkskyddande egenskaper. Kakelplattorna möjliggör bekväm rörelse och ökar säkerheten. Det är även nödvändigt att ansluta pumpar och filter för att se till att vattnet är rent. De inredningsarbetena bör inte längre än några dagar. Man kan även bygga ett tak över poolen.