uv-lampa

UV-Lampa pool

Poolvatten är en idealisk miljö för tillväxt av olika mikroorganismer, bakterier, virus och svampar. Detta är oundvikligt, så det är viktigt att ta väl hand om poolvattnet. För detta ändamål används olika desinfektions- och saneringsmedel. Detta är dock inte en helt effektiv metod, eftersom det inte medför fullkomliga resultat. Ett mycket bättre sätt att hålla poolvattnet rent är att använda UV-lampor. Det är värt att utvärdera deras fördelar och ta reda på varför de kan vara en givande investering.

 

uv-lampa

 

Vad är en UV-lampa och hur fungerar den?

UV-lampor avger ultraviolett strålning. Den har ett hölje som huvudsakligen är tillverkat av högkvalitativt rostfritt stål, vilket är motståndskraftigt mot ogynnsam och långvarig fuktexponering. Höljet består även av en strömförsörjning för lampan och för UV-strålare. UV-strålningen förstör bakteriernas DNA och eliminerar vattnets mikroorganismer helt och hållet. Den är även extremt effektiv mot både bakterier och virus, medan den är något mindre effektiv mot jäst och mögel. Dock kan också dessa neutraliseras ifall man har kraftfullare lampor.

Strålning som sådana lampor avger tar inte bara hand om farliga mikroorganismer, vilka kan orsaka en hel del farliga sjukdomar. Strålningen kan även på ett effektivt sätt omvandla ozonmolekyler till syre, vilket är säkert för hälsan. Detta ozon kan finnas i vatten som en kvarlämning efter vattenozonering. Att den finns i vattnet medför risker främst gällande andningsorganen.

UV-lampan är även bra på att avlägsna andra ämnen från poolvattnet, t.ex. organiskt kol, vilket orsakar obehaglig lukt och smak. Den kan även avlägsna klor och kloramin. Lampan arbetar i vattnet från det ögonblick som den aktiveras tills det ögonblick som den stängs av. Detta möjliggör att du själv kan styra UV-lampans arbetstider och intensitet.

 

 

Varför köpa en UV-lampa till din pool?

Den största fördelen med att använda UV-lampor i poolen är att de inte behöver några kemikalier för att fungera på ett normal sätt. Till skillnad från andra reningsmetoder förändrar den inte vattnets organoleptiska egenskaper, vilket innebär att vattnet inte har någon obehaglig lukt eller smak. UV-strålning kan inte överdoseras på något sätt, vilket kan hända vid användning av kemiska reningsmedel.

UV-strålning kan ta hand om alla slags mikroorganismer på ett utmärkt sätt. Samtidigt är den mycket effektiv och tar inte mycket plats i poolen. UV-strålningen minskar mängden klor i vattnet, så att det inte finns någon obehaglig lukt, och minskar dessutom risken för hud- och ögonirritation i samband med poolanvändning. Den är fullständigt säker både för människor och för miljön, vilket är mycket viktigt i dag.

Lampan är enkel och okomplicerad både vid installering och användning. Lampan förbrukar endast en liten mängd ström, vilket bidrar till minskade strömkostnader. Desinfektion med hjälp av UV-strålning är mycket effektiv och ändamålsenlig eftersom vattnet inte behöver lång exponering för att föroreningarna ska försvinna. Strålningsnormerna bör inte överskridas.

Att använda en lampa som avger ultraviolett strålning är en utmärkt metod för att komplettera kloreringsprocessen. Strålningen hjälper bland annat till att bli av med bakterier och svampar och neutraliserar samtidigt biverkningarna av kloranvändning. Detta är av stor betydelse inte enbart för poolanvändarnas hälsa, utan även för deras bekvämlighet. Tack vare denna metod är vattnet inte bara rent utan även klart. Strålningen minskar risken för algtillväxt, vilket kan förekomma på poolväggarna.

Vad måste jag tänka på när jag installerar en UV-lampa i min pool?

För att lampan ska fungera på ett normalt sätt och uppfylla sitt syfte måste den installeras på rätt sätt. Den måste installeras vertikalt. Dess placering i poolen måste vara välplanerad så att vattnet kan flöda fritt genom den. Den måste även vara lättåtkomlig så att den kan underhållas eller bytas ut. Lampor som avger UV-ljus är mycket hållbara och kan hålla i tusentals timmar. När du installerar en UV-lampa är det alltid nödvändigt att följa instruktionerna som följer med den. Dessa instruktioner säkerställer att den installeras på korrekt sätt.